sabana_header

Onze missie

Stichting SABANA, Beraad van Caribische Nederlanders, werkt aan het welbevinden van alle Antillianen en Arubanen woonachtig in Amsterdam. Om dit te bereiken, stimuleert SABANA de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap om een actieve rol te spelen én te participeren in alle facetten van de Amsterdamse samenleving.

WANT SAMEN STAAN WE STERK!
HUNTU NOS TA UN PUEBLO!
Sostene SABANA


Wat doen wij?

Antilliaanse Carnaval op Curacao

Stimuleren participatie

SABANA wil de participatie van de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap in Amsterdam stimuleren, organiseren en kanaliseren met als doel bestaansverbetering van de gehele gemeenschap. Op een constructieve manier beïnvloeden we het beleid en bevorderen we de samenhang binnen de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschapdoor het versterken van goede onderlinge verbanden en netwerken.

pontjesbrug Koningin Emmabrug op Curacao

Positie verbetering Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap

Vanuit diverse invalshoeken zien wij taken voor ons als bestuur weggelegd om in een breed perspectief aandeel te hebben in de positieverbetering van onze gemeenschap.

Morbi vel nulla

Stimuleren participatie Nederlandse samenleving

Door informatie voorziening, beïnvloeding van het beleid in Amsterdam en continueren van het werk als een stedelijk beraad van Antillianen en Arubanen willen we onze gemeenschap stimuleren succesvol deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.

Plasa bieu op Curacao

Samenwerking met andere zelforganisaties

We werken samen met andere zelforganisaties en oefenen invloed uit waar mogelijk op het beleid van reguliere organisaties. We onderhouden contacten met andere beraden uit de Antillengemeenten, met beleidsmakers, politici, gemeentelijke instellingen, adviesorganen en relevante particuliere organisaties.

Wie zijn wij?

Het bestuur van SABANA bestaat uit vrijwilligers, die zich in hun vrije tijd met veel enthousiasme inzetten voor de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap in Amsterdam. Met hulp en toewijding van vrijwilligers en samenwerkingspartners besteed het bestuur aandacht aan zaken op het gebied van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en welzijn, werk en inkomen en jongerenthema’s.

Veelgestelde vragen

Wat doet Sabana?
SABANA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Amsterdam als sturing voor gewenst beleid. Wij zijn een samenwerkingspartner in het kader van voorlichtings- en informatiebijeenkomsten en projecten die bedoeld zijn voor onze achterban. Wij hebben een breed netwerk om onze mensen te benaderen en weten hun te vinden.
Bij welke instantie moet ik zijn voor het vinden van werk?
In elk stadsdeel kunt u terecht bij de dienst Werk & Inkomen voor advies en begeleiding bij het vinden van een passende baan en/of scholing.
Waar kan ik meer informatie vinden over o.a. HIV/SOA en veilig vrijen?
De GGD Amsterdam is deskundig op dit gebied en kunt u telefonisch als op afspraak informatie geven. Zie hun website voor meer info.
Ik heb een probleem met huisvesting / opvoeding / schulden etc. Wat kan SABANA voor mij doen?
SABANA heeft met verschillende partijen contact. Bel ons of stuur ons een e-mail en we zullen u zo goed mogelijk van dienst zijn en/of in contact brengen met relevante instellingen.

© 2009 Webdesign: Bemaco - All rights reserved. - Disclaimer

Disclaimer

Auteursrechten
Het auteursrecht op de website wordt door Stichting Sabana uitdrukkelijk voorbehouden. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden. Stichting Sabana is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en er kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.
Stichting Sabana aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Stichting Sabana is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
Stichting Sabana is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Foto materiaal
Het is niet toegestaan foto's te gebruiken/verveelvoudigen in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Stichting Sabana.

Template
De gebruikte template (lay-out) voor de website van Stichting Sabana is exclusief ontworpen door Bemaco Design VOF. Het is niet toegestaan de template of delen daarvan over te nemen.

Privacystatement
Dit is de website van Stichting Sabana.
Voor Stichting Sabana staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij een bezoek aan de website centraal. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Stichting Sabana overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Bij uw bezoek aan onze website worden gegevens vastgelegd zodat wij informatie krijgen over het aantal bezoekers, welke pagina's het meest worden bezocht of de tijdstippen van uw bezoek. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de gebruikers, houden wij bij met welk type browser u onze site benaderd. Wij traceren geen bezoekers via IP-adres.